FAQ

V této části najdete nejčastější otázky a odpovědi na problémy při používání auto kamery ve vozidle.

1. Jak vybrat vhodnou paměťovou kartu?

Důležitou součástí každé kamery je paměťová karta. Ne každá paměťová karta je vhodná pro použití v kamerách a také třeba mít na paměti že i paměťová karta je elektronické zařízení, které když nepracuje správně, tak může narušit správnou funkčnost zařízení.

Výrobce nedoporučuje používat paměťové karty od výrobce Sandisk nebo paměťové karty typu TLC (triple level cell). Výrobce doporučuje používat karty typu MLC (multi level cell). Také záleží i na rychlosti zápisu dané paměťové karty. Jelikož kamery zaznamenávají obraz ve vysokém rozlišení, tak je nutné používat paměťovou kartu s rychlostí zápisu s označením minimálně class 6 (při Full HD), ale raději doporučujeme používat class 10 nebo vyšší. Doporučujeme proto používat ověřené paměťové karty od výrobců Kingston nebo Samsung. Paměťové karty od těchto výrobců jsou ověřeny a v kamerách otestované, ale to neznamená že jejich výroba nebo použití je bezchybné při každém vyrobeném kuse. Paměťová karta je spotřební zboží, který se může poškodit nesprávný používáním.

Proto je třeba paměťovou kartu pravidelně v zařízení formátovat, čímž prodloužíte životnost paměťové karty. Pokud záznamy stahujete do počítače, tak při ukončení přenosu dat z paměťové karty je nutné nechat paměťovou kartu bezpečně vysunout a až potom kartu fyzicky vybrat ze slotu v počítači. Pokud paměťovou kartu nedáte bezpečně vysunout, tak může dojít k jejímu poškození a tím hrozí i nesprávná funkčnost kamery kvůli chybné paměťové kartě.

Jednoduchý manuál pro správné zacházení s paměťovou kartou naleznete zde.

2. Kamera nepremazáva nebo nenahrává záznamy?

1. Zkontrolujte si zda máte nastavené cyklické nahrávání. Pokud máte cyklické nahrávání vypnuto, tak kamera bude ukládat záznamy po 20 minutových intervalech, ale po jejím zaplnění kamera nebude promazávat záznamy.

2. Pokud je v kameře použita špatná paměťová karta, tak kamera nemusí ukládat záznamy, protože použitá karta je vadná nebo je poškozena. Proto si zkontrolujte zda máte správně naformátovanou paměťovou kartu, popřípadě si paměťovou kartu naformátujte v kameře.

3. Doporučujeme aktualizovat firmware kamery. Mohlo dojít k nepředvídatelné chybě v systému kamery, čímž se mohla narušit funkčnost. Aktualizací firmwaru by měla tato chyba odstranit, pokud jde o chybu v systému kamery. Firmware ke stažení postupem instalace naleznete zde.

3. Obraz na kameře po nějakém čase zamrzne?

Zkontrolujte si nastavení G senzoru. Pokud máte nastavenou vyšší citlivost senzoru, tak může docházet k častějšímu heslování záznamů proti smazání a po nějakém čase může být paměťová karta zaplněna takovými záznamy, které kamera nemůže promazat a následně další nahrávaný záznam nebude mít kde uložit a kamera se může jevit jako zamrzlá.

4. Po připojení k napájení se kamera nezapne, baterie se nedobíjí nebo USB kabel nedrží v konektoru?

1. Zkontrolujte si napájecí adaptér. Na adaptéry musí svítit LED indikátor, pokud indikátor nesvítí, tak je nutné zkontrolovat pojistku adaptéru. Pojistka se nachází v přední části adaptéru pod krytem. Proto je třeba tento kryt odšroubovat. Pak vyberte pojistku a zkontrolujte ji. Přes sklo pojistky musíte vidět přecházející vodič, pokud tam tento řidič není, tak pojistka zareagovala aby nedošlo k poškození kamery a je nutné ji vyměnit. Typ pojistky je F2AL250V.

2. Mohlo dojít k poškození baterie a je nutné ji vyměnit. Baterie je spotřební zboží, které nabíjecími cykly ztrácí svoji kapacitu. Na ztrátu kapacity má vliv i teplota, proto pokud je kamera vypnutá, tak je třeba ji chránit před nízkými nebo vysokými teplotami. Takto pracují všechny baterie v jakémkoliv zařízení, ne jen v kameře.

3. Když se baterie nedobíjí nebo konektor nedrží v kameře, tak zkontrolujte, zda není poškozen USB vstup na kamera. Nesprávným zacházením mohlo dojít k poškození USB portu na kameře. Mohlo dojít k rozšíření tvarovacího plíšku USB portu. Pokud je tento plíšek rozšířený, tak USB kabel není pevně zafixovaný v konektoru a tím pádem dochází k jeho pohybu. To má za následek nesprávné spojení kontaktů pro napájení. Také při připojování USB kabelu se mohla použít větší síla pro připojení kabelu, což mohlo mít za následek vsunutí pinů portu do vnitřku kamery. Při takovém poškození hrozí to, že mohlo dojít ik vytržení kontaktů z plošného spoje. Takové poškození již není možné opravit.

Výše uvedené poškození USB portu jsou mechanického původu a na takové poškození se záruka nevztahuje !!!

5. Kamera RC500S se po nastartování nezapne?

1. Kamera RC500S nemá vestavěnou baterii, ale pro napájení používá vestavěný kondenzátor. Kondenzátor pracuje tak že pokud je kamera připojena k napájení, tak kondenzátor se začne dobíjet a po odpojení od napájení se kondenzátor začne vybíjet čímž dokáže kameru napájet po krátkou dobu, aby si kamera uložila nahrávaný záznam a bezpečně se vypnula. Kondenzátor je proto určen na trvalé napájení. Pokud by však kamera byla připojena k napájení, které se vypíná po vypnutí motoru, tak při startování kondenzátor nemusí být nabitý na kapacitu, která ví vykompenzovat chvilkovou ztrátu napájení při startu.

Proto pokud nechcete mít kameru trvale napájenou, tak doporučujeme raději používat kameru s vestavěnou baterií, která umí kompenzovat chvilkovou ztrátu napájení při startu.

2. Pokud máte kameru připojenou na trvalé napájení, ale kamera se přesto po chvíli vypne, tak Vaše vozidlo má pravděpodobně funkci ochrany autobaterie. Čili vozidlo automaticky po vypnutí motoru odpojí elektroniku aby se autobaterie nevybíjela. Nejedná se o chybu zařízení, ale o funkci vozidla a v tom případě je třeba prodiskutovat možné řešení napájení kamery s Vašim autoservisům.

6. Kamera nenahrává na paměťovou kartu při 64GB nebo 128GB?

1. Paměťové karty s kapacitou 64GB a vyšší používají formát souborů exFAT. Aby tato paměťová karta správně pracovala v zařízení musí být formátován na systém souborů FAT32. Proto musí být paměťová karta naformátovaná v kameře aby kamera daný formát souborů nastavila na paměťové kartě (samozřejmě kamera musí podporovat karty do dané kapacity).

2. Model RC500S má od výroby zapnutou funkci Auto recording. Tato funkce slouží pro automatické spuštění nahrávání po připojen mobilního zařízení s kamerou, ale pokud máte v kameře vloženou paměťovou kartu s kapacitou 64GB a výše, tak kamera nahrávání nespustí a funkce Auto recording bude bránit při změně nastavení kamery nebo při formátování paměťové karty.

Postup pro formátování paměťové karty pro model RC500S:
1. Kameru RC500S zapněte bez paměťové karty.
2. Spusťte na kameře wifi a připojte se na kameru.
3. Spusťte mobilní aplikaci a přejděte do nastavení kamery.
4. V nastavení vypněte funkci Auto recording.
5. Následně kameru odpojte od napájení.
6. Když se kamera vypne vložte do kamery paměťovou kartu.
7. Znovu spusťte wifi a připojte se na kameru.
8. Spusťte aplikaci a přejděte do nastavení.
9. V nastaveních spusťte formátování paměťové karty.
10. Po formátování bude kamera již pracovat správně.

Formátování karty pro modely s displejem (model musí podporovat karty s vyšší kapacitou):

1. Zapněte kameru s paměťovou kartou.
2. Po zapnutí Vám může kamera vypsat hlášení "Chyba karty".
3. Stiskněte tlačítko "MENU" 2 krát za sebou, abyste přešli do systémových nastavení.
4. Pohybujte se šipkou dolů dokud najdete "Formátování SD karty".
5. Spustíte formátování.
6. Po formátování bude kamera již pracovat správně.

7. Kamera RC500S nelze připojit přes aplikaci?

Ověřte si zda nemáte zapnuté mobilní data na kameře. Novější telefony podporují funkci zapnuté wifi sítě a také mobilních dat. Pokud Vám vypíše takové hlášení v aplikací DOD:

Error pic. DOD app

Tak je nutné abyste si vypnuli mobilní data a přešli do nastavení aplikací ve Vašem mobilním telefonu a nechala vynutit ukončení aplikace. Následně bude nutné v nastaveních smazat i mezipaměť telefonu (před spuštěním smazání mezipaměti si uložte rozpracované soubory). Pak si zapněte wifi a připojte se na wifi síť kamery a spusťte aplikaci.

8. Kamera nenahrává v nastaveném časovém cyklu?

Nejčastěji je to způsobeno paměťovou kartou. Proto doporučujeme vyzkoušet paměťovou kartu naformátovat v zařízení, popřípadě vložit do zařízení jinou vhodnou paměťovou kartu. Nedoporučuje se používat karty od výrobce Sandisk nebo karty typu TLC.

9. Když je zapnutý spořič displeje, tak někdy se spořič vypne?

Pokud se Vám spořič během jízdy vypíná, tak dochází k heslování záznamu přes G senzor. Proto je třeba v nastaveních G- senzoru snížit citllivosť. Uzamčení záznamu je doprovázeno i zvukovým signálem, ale pokud máte vypnuté zvuky tlačítek, tak zvukový signál bude také vypnut.

10. Kamera neukládá všechny záznamy?

1. Doporučujeme aktualizovat firmware kamery.

2. Tato závada může být způsobena i paměťovou kartou. Proto doporučujeme vyzkoušet paměťovou kartu naformátovat v zařízení, popřípadě vložit do zařízení jinou vhodnou paměťovou kartu. Nedoporučuje se používat karty od výrobce Sandisk nebo karty typu TLC.

11. LS500W a RC500S nenahrává obraz ze zadní kamery?

Ověřte si zda máte propojovací kabel připojeny správně. Propojovací kabel má na konektorech označení F jako front (přední kamera) a R jako rear (zadní kamera).

12. Po naformátování karty mi kamery ukazuje stále uložené záznamy v mobilní aplikací?

Ověřte si prosím, zda skutečně došlo k formátování karty, tím že paměťovou kartu vyjmete z kamery a vložíte do počítače. Pokud se Vám v počítači nezobrazují žádné záznamy na paměťové kartě, tak došlo k jejímu formátování, ale pokud Vám mobilní aplikace tyto záznamy ukazuje, tak nedochází ke správnému vypnutí aplikace a pak aplikace pracuje na pozadí telefonu a zanechává Vám uložená data ve vyrovnávací paměti telefonu. Proto je třeba vymazat mezipaměť aplikace.

Postup pro vymazání mezipaměti aplikace.

13. Jak změním jazyk v programu DOD player?

Klepněte na první položku nacházející se v levém horním rohu v programu. Pak vyberte z staženou menu druhou položku. Zobrazí se Vám nastavení programu a v jeho druhém řádku budete moci změnit jazyk programu.

Změna jazyku DOD player

14. Přehrávač DOD player nezobrazuje mapy a hlásí chybu skriptování?

Společnost Google nedávno změnila skriptování svých map a proto je nutné nainstalovat novou verzi přehrávače DOD player. Předtím však je třeba smazat Vaši nainstalovanou verzi pomocí funkce odstranil nebo změnit program. Pro odinstalování je nutné použít tuto funkci aby se odstranily všechny složky spojené s přehrávačem DOD. Po odinstalování si nainstalujte novou verzi přehrávače DOD, kterou si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz . Pokud jste však původní DOD player neodinstalovali přes danou funkci, tak Vám zůstaly v počítači některé soubory spojené se starým přehrávačem a po instalaci nového přehrávače se změny nemusí projevit.

Jednoduchý manuál ke stažení pro správné odinstalování přehrávače DOD player (Winows 10).

15. Přísavkový držák po čase odpadne.

Přísavkový část držáku je tvořena Gummi, který se podle teploty rozpíná nebo smršťuje a tím může držák ztrácet podtlak, který ho drži na skle. Proto přísavkový držák slouží pouze pro dočasné připevnění kamery. Pro dlouhodobé priprevnenie kamery se doporučuje používat lepící 3M držák.

16. Není možné zapnout wifi na kameře RC500S.

1. Kameru nepřipojujte k počítači. Po připojení kamery k počítači se kamera spouští v režimu přenosu dat a proto nebude možné na kameře aktivovat wifi.

2. Ověřte zda chybu nezpůsobuje paměťová karta. Kameru zkuste zapnout bez paměťové karty, když se kamera zapne použijte tlačítko reset na kameře. Pak zkuste znovu zapnout wifi na kameře.

 

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku nebo problém? Neváhejte nás kontaktovat na našich telefonních číslech nebo prostřednictvím emailu.