Certifikát Kvality EN ISO 9001:2008

Media Leaders s.r.o je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu systému managementu jakosti EN ISO 9001:2008

Dosažení co nejvyššího stupně kvality při poskytování služeb zákazníkům patří mezi významné cíle Media Leaders s.r.o Soustředěním se na neustálé zlepšování jednotlivých činností naší organizace soustavně pracujeme na dosahování našich cílů v oblasti kvality služeb a produktů a v plnění mezinárodních standardů kvality. Výsledkem naší snahy je uznání kvality poskytovaných služeb nejen v rámci internetových obchodů provozovaných Media Leaders s.r.o mezi zákazníky a získání mezinárodně uznávaného certifikátu kvality. Spokojenost našich zákazníků a všech zainteresovaných stran je základním předpokladem našeho dlouhodobého úspěchu.

EN ISO 9001:2008 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti, kde organizace potřebuje demonstrovat její schopnost trvale poskytovat produkty, které splňují požadavky zákazníků a soustřeďuje se na zvyšování spokojenosti zákazníka prostřednictvím efektivního aplikování systému, včetně procesů pro dosažení trvalého zlepšování tohoto systému. Veškeré požadavky tohoto mezinárodního standardu jsou obecně použitelné pro každou organizaci, bez ohledu na její typ, velikost a druh produktů které poskytuje.

Certifikát potvrzuje, že systém kvality společnosti Media Leaders sr..o je shodný s požadavkem normy pro systém jakosti EN ISO 9001:2008.

cerfitikat kvality